SUNNMØRE HUNDEKLUBB

2023-09-16, Ålesund

Arrangør:

SUNNMØRE HUNDEKLUBB

Hunder:

4

Dommer:

Wilberg, Leif-Herman

Resultater

0 tilleggspoeng fra antall deltagende hunder for toppresultater

Hund Resultat Poeng
BelloRosario African Zuva @Sekani Excellent 4
BelloRosario African Canto av Ribe Excellent 4
Red Image Elegant Boris Very Good 3
Luchill's Carte Blanche for Stevie Very Good 3